ҚТП мүшелерінің жалпы жиналысы

БАСҚАРМА

Төраға

Басқарма мүшесі

Басқарма мүшесі

Басқарма мүшесі

Басқарма мүшесі

Аппарат

Аппарат жетекшісі

Тексеру комиссиясы

Тексерушілер

Палатаның басқару органдары мыналар бола алады:

Жоғары басқару органы – Палата мүшелерінің жалпы жиналысы:

ҚТП-ның жоғарғы органы палатаның мүшелері болып табылатын, тұрақты жұмыс істейтін төреліктердің өкілетті өкілдері мен төрешілердің жиналысы болып табылады. Әдетте ол жылына бір реттен кем емес шақырылады, алайда, төрелік қоғамдастық қызметінің аса маңызды және өзекті мәселелерін шешу қажеттілігі туындар жатса, кезектен тыс жиналыстар өткізілуі мүмкін. ҚТП мүшелерінің екіден үшіндей өкілетті өкілдері жиналыс жұмысына қатысатын болса Жиналыстың шешімдері заңды болады.

Тұрақты жұмыс істейтін алқалы басқару органы – Палата Басқармасы:

Тұрақты жұмыс істейтін алқалы басқару органы Палата Басқармасы болып табылады. Басқарма мүшелері тұрақты жұмыс істейтін төреліктердің өкілдері арасынан Жалпы отырыспен 4 жылға қайта сайлану құқығымен сайланады. Палата Басқармасы 5 адамнан тұрады.

Атқарушы жеке-дара орган — Басқарма Төрағасы:

Палатаның атқарушы органы Палата Басқармасымен 4 жыл мерзімге сайланатын және  келесі мерзімге қайта сайлану құқығына ие Палата Төрағасы болып табылады. Басқарма Төрағасы Басқармаға және Палата мүшелерінің жалпы отырысына есеп беруге тиісті және олардың алдында Палата қызметі үшін жауап береді. Төраға Палата атынан сенімхатсыз қайтарымсыз негізде жұмыс істейді, сонымен қатар, Палатаны Қазақстан Республикасының және шетелдердің барлық ұйымдарына және мемлекеттік органдарына таныстырады.

Төрелік палатаның қаржы-шаруашылық қызметін ішкі бақылау органы – тексеру комиссиясы (тексеруші):

Тексеру комиссиясы Палатаның Жалпы отырысымен құрамында 3 адамнан тұратындай 2 жыл мерзімге сайланады. Тексеру комиссиясы құзыретіне Палата бюджетінің мақсатты жұмсалуын және қаржылық-шаруашылық операциялардың жүзеге асырылуын бақылау жатады.

TOP